Co zrobić by wzbogacić smak swojego małżeństwa?

28 kwietnia 2020 by admin
123-1200x799.jpg

Pod nazwą SPICE, którą poznajemy przy nauce obserwacji metodą Creighton, kryją się pojęcia opisujące w jaki sposób małżonkowie mogą okazywać sobie miłość w czasie płodnym, jeśli chcą odłożyć poczęcie dziecka w czasie.

Słowo SPICE z ang. oznacza “wyostrzać, wzbogacać” – i o to chodzi, by pary w dniach w których powstrzymują się od współżycia wzbogaciły swoją relację w wielowymiarowy sposób, by ich miłość nabrała nowego smaku. Może ten czas wydaje się Wam wymagający, ale wcale nie musi tak być!

SPICE to skrót angielskich słów wskazujących na pięć głównych sfer relacji: S-spiritual-duchowy, P-physical-fizyczny, I-intellectual-intelektualny, C-creative- kreatywny, E-emotional-emocjonalny. Na ich podstawie powinna bazować każda relacja. Jednocześnie SPICE uświadamia małżonkom ich potrzeby, uczucia, tożsamość małżeńską, także seksualną, i związaną z nią umiejętność zarządzania małżeńską płodnością.

Warto odkryć SPICE, by pogłębić więź małżeńską, aby wstrzemięźliwość seksualna służyła przede wszystkim jedności małżeńskiej.

Co zrobić, by okresowa wstrzemięźliwość seksualna służyła jedności małżeńskiej?

Według Dr Thomas Hilgersa, twórcy Medelu Creighton, okres wstrzemięźliwości może być bardzo pozytywnym doświadczeniem. Stosując Model Creighton para staje się bardziej świadoma ich wspólnej płodności i uczy się, że jeżeli chce odłożyć poczęcie, konieczna jest wstrzemięźliwość od aktu małżeńskiego w czasie płodnym. Czy jednak w tym czasie ich miłość może wzrastać inaczej? Oczywiście wstrzemięźliwość seksualna może być wyzwaniem. Czasami kobieta obawia się, że wstrzemięźliwość będzie zbyt trudna – szczególnie dla jej męża. Świadoma wspólna rezygnacja ze współżycia w dniach płodnych otwiera nowe horyzonty pogłębiania tej relacji na innych płaszczyznach.

SPICE – czym jest?

Pary stosujące w praktyce model Creighton mają doskonały start ku temu, by rozwijać wszystkie aspekty SPICE w swej relacji. Aby dostarczyć im inspiracji do zmagania się z tymczasową abstynencją seksualną, dr Thomas Hilgers opracował w ramach modelu Creighton system SPICE, który dotyczy „odkrywania nowych, niegenitalnych form wyrażania wzajemnych relacji seksualnych”. Pełne zadowolenie ze stosowania systemu przychodzi wówczas, gdy małżonkowie odważą się wkroczyć w te nieznane obszary relacji. Koncepcja SPICE opisana jest w następujący sposób: 

 „S” to płaszczyzna duchowa (ang. spiritual), wyrażająca się we wspólnej modlitwie i wzajemnej miłości. Dr T. Hilgers pisze: „Jeżeli małżonkowie zrozumieją, że ich największa miłość jest ukierunkowana na Boga oraz że miłość do współmałżonka pochodzi z tej relacji. Słowny komunikat ‘kocham Cię i wszystko co o Tobie stanowi’ jest głęboko duchowym (a zarazem emocjonalnym i psychicznym) przeżyciem”. 

 „P” to aspekt fizyczny (ang. physical), wyrażający się w bliskości, np. przebywanie w swojej obecności, ale bez kontaktu genitalnego. Praktykując samokontrolę i unikając kontaktu genitalnego, małżonkowie oczekują na okres niepłodny, by wraz z jego nadejściem nadać współżyciu szczególną wartość. Małżonkowie mogą również doświadczyć przepięknego odczucia, które nazywamy efektem miesiąca miodowego. Przez wstrzemięźliwość od stosunku płciowego podczas dni płodnych, wznowienie aktu małżeńskiego w dni niepłodne będzie jak miesiąc miodowy.

Małżonków korzystających z Modelu Creighton zachęca się do wyrażania sobie miłości poprzez dotyk i obejmowanie się, które nie prowadzą do orgazmu. Przytulanie, całowanie, trzymanie się za rękę lub po prostu pozostawanie we wzajemnych objęciach mogą być pięknymi i jednoczącymi doświadczeniami. Ważne jest również, aby małżonkowie porozmawiali o tych „cienkich granicach”, których przekroczenie prowadzi do podniecenia. Pomaga to również zrozumieć różnicę między dotykiem podniecającym a dotykiem afirmującym. 

Dr T. Hilgers twierdzi, że małżonkowie powinni się również angażować w inne aktywności fizyczne, np. spacery, wieczorne wyjście do kina, itp. Wszystkie te czynności wspomagają komunikację pomiędzy współmałżonkami. 

 „I” to aspekt intelektualny (ang. intellectual). Jednym ze sposobów wyrażenia bliskości między małżonkami może być rozmowa na temat tego, w jaki sposób ten model rozpoznawania płodności im pomaga. „Małżonkowie powinni rozmawiać o swoich priorytetach w stosowaniu metody. Czy obydwoje pragną kolejnego dziecka dokładnie w tym samym czasie? Jeśli nie, dlaczego? Werbalne wyrażanie swoich intencji jest bardzo pomocne w rozwijaniu pozytywnej postawy wobec unikania kontakt genitalnego”.

 „C” to aspekt twórczy (ang. creative), wyrażający się w rozwoju wielowymiarowej komunikacji i wspólnego spędzania wolnego czasu. Małżonków zachęca się do wspólnego tworzenia listy ważnych dla nich sposobów okazywania miłości. „Jeden z małżonków mógłby przygotować coś specjalnego dla współmałżonka, np. specjalny posiłek lub kolację tylko we dwoje. Kiedy mąż przyniesie kwiaty żonie lub zrobi dla niej coś szczególnego, co spotyka się z jej wdzięcznością, będzie to pomocne w budowaniu komunii między mężem a żoną”. 

 „E” to aspekt emocjonalny (ang. emotional). Małżonkowie zachęcani są do wyrażania pozytywnych, a także negatywnych czy trudnych uczuć. Pary powinny być absolutnie otwarte i szczere pod tym względem. Wielką wartość ma poczucie humoru. Zdolność do śmiania się z siebie i ze sobą w odpowiednim czasie to ważny sposób pozbycia się stresu. Dzięki szczerości i otwarciu na siebie między małżonkami powstaje głęboka więź. Małżonkowie powinni zarezerwować szczególny czas dla siebie, aby mogli porozmawiać o minionym dniu, czy o innych ważnych dla nich rzeczach.

Korzyści wynikające ze wstrzemięźliwości

Istnieje kilka korzyści wynikających z praktykowania okresowej wstrzemięźliwości w małżeństwie. Jest nią przede wszystkim efekt „miesiąca miodowego”, który przynosi więcej radości i seksualnego spełnienia następującego po doświadczeniu tęsknoty w trakcie wstrzemięźliwości podczas okresu płodnego. Inne korzyści to polepszenie wzajemnej komunikacji i codzienna rozmowa o planach prokreacyjnych. Akt małżeński może dać poczucie miłości i intymności, jednakże przytulanie i rozmowa mogą często wzmacniać te uczucia. Inną zaletą jest wzrost samokontroli i współodpowiedzialności za czyny swoje i współmałżonka.

Korzystanie z modelu Creighton pogłębia więź między małżonkami. Oboje uczą się kochać się nawzajem i nie traktować przedmiotowo, a także jak być bezinteresownym darem z siebie samego dla współmałżonka. Wszystko to prowadzi do dojrzalszego związku opartego na miłości, wzajemnych wartościach, samokontroli, zaufaniu i szacunku.

 

Umów się na konsultację

KONTAKT

Poradnia stacjonarna, Online.


TELEFON

507 868 528E-mail

info@poradniadlazycia.euSKYPE

Anna Marek – CycońBądź za życiem

POLUB NAS!

Facebook